Dit dashboard is niet te bekijken op een mobiele telefoon. Probeer het op een tablet of desktop computer.

Bouwsteen

Verbinding onderwijs, onderzoek en praktijk

De drie componenten onderwijs, onderzoek en praktijk zijn op gebied van palliatieve zorg verbonden. Daarnaast zijn ze van elkaar op de hoogte wat er speelt, weten elkaar te vinden en werken waar mogelijk samen.

Terug naar overzicht

Septet Midden Nederland

Rapportagemoment
Q4 2021

Op welke manier wordt er binnen het onderwijsknooppunt onderzoek, praktijk en onderwijs met elkaar verbonden.

Hoe ziet deze samenwerking eruit.

Welke bestaande structuren kan het onderwijsknooppunt lokaliseren waar het onderwijsknooppunt gebruik van kan maken ten aanzien van de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en zorgpraktijk.

Op welke wijze worden de opbrengstenO²PZ  in samenwerking met het onderzoek en zorgpraktijk samengebracht en zichtbaar gemaakt.

Mijlpaal

Resultaat

Logboek/samenvatting

Status

2.2.1 Elk onderwijsknooppunt is aangesloten bij een consortium palliatieve zorg – het onderwijsknooppunt is een actief netwerk van betrokkenen die functioneren volgens het opgestelde ontwerp

Elk onderwijsknooppunt is aangesloten bij een consortium palliatieve zorg Het is helder op welke wijze er wordt samengewerkt tussen de driehoek; onderwijs, zorgpraktijk en onderzoek en de meerwaarde van deze samenwerking. De bestaande structuren in het consortium zijn gelokaliseerd en wordt er actief gebruik gemaakt van deze bestaande structuren. De opbrengsten van deze samenwerking zijn zichtbaar voor de leden van het consortium zowel fysiek als digitaal.

Binnen nieuws organogram (met academische werkplaats)Septet ingebed

Behaald