Dit dashboard is niet te bekijken op een mobiele telefoon. Probeer het op een tablet of desktop computer.

Bouwsteen

Verbinding met onderzoek

Het onderwijsknooppunt is verbonden met de onderzoeksprojecten palliatieve zorg die in het consortium en landelijk lopen. Daarnaast zijn ze van elkaar op de hoogte wat er speelt, weten elkaar te vinden en werken waar mogelijk samen.

Terug naar overzicht

Septet Midden Nederland

Rapportagemoment
Q4 2021

Op welke manier wordt de samenwerking met onderzoek vormgegeven.

Welke bestaande structuren kan het onderwijsknooppunt lokaliseren waar het onderwijsknooppunt gebruik van kan maken ten aanzien van de samenwerking met onderzoek.

Op welke wijze worden de opbrengsten O²PZ  in samenwerking met het onderzoek tot stand gebracht.

Op welke wijze is er verbinding tussen onderzoek en onderwijs waarin er vanuit onderzoek een onderwijscomponent is.

i

Mijlpaal

Resultaat

Logboek/samenvatting

Status

2.4.8. In het onderwijsknooppunt vinden aantoonbaar ontmoetingen plaats, waarin kennisdeling en onderwijsontwikkeling plaatsvindt in afstemming en samenwerking met onderzoek.

Op dit moment worden de contacten met onderzoek / EPZ aangehaald. Contacten tussen coördinator EPZ en ambassadeurs onderwijsknooppunt. Vandaaruit verder oriëntatie op welke wijze er verbinding tot stand kan komen en/of uitgebreid kunnen worden. Onderzoeken waar nu mee wordt samengewerkt zijn CURA, VIMP training docenten op inhoud palliatieve zorg- ZonMw. Vanuit onderwijs worden we betrokken bij nieuw op te starten onderzoeken vanuit EPZ om mee te denken.

bijeenkomst heeft plaats gevonden, vervolg gepland

Behaald

2.4.9. Het onderwijsknooppunt maakt gebruik van bestaande structuren binnen de consortiumregio in de samenwerking met onderzoek.

Inmiddels is er zicht op een aantal bestaande structuren in het consortium inclusief deelname van ambassadeurs aan consortium coördinatieteam en consortiumraad.

Afspraken in septet regio gemaakt en vastgelegd

Behaald