Dit dashboard is niet te bekijken op een mobiele telefoon. Probeer het op een tablet of desktop computer.

Bouwsteen

Verbinding met de praktijk

Het onderwijs knooppunt realiseert afstemming tussen onderwijs en de praktijk. Daarmee sluit zij aan bij wat er in de praktijk nodig is.

Terug naar overzicht

Kenniscentrum Kinderpal. Zorg

Rapportagemoment
Q4 2021

Op welke manier krijgt het onderwijsknooppunt verbinding/ samenwerking met de praktijk

Welke bestaande structuren kan het onderwijsknooppunt lokaliseren waar het onderwijsknooppunt gebruik van kan maken.

i

Op welke wijze worden de opbrengsten O²PZ  in samenwerking met de praktijk tot stand gebracht

Mijlpaal

Resultaat

Logboek/samenvatting

Status

2.4.6. In het onderwijsknooppunt vinden aantoonbaar ontmoetingen plaats, waarin kennisdeling en onderwijsontwikkeling plaatsvindt in samenwerking met de zorgpraktijk

Per onderwijsknooppunt zijn aantoonbare ontmoetingen waarin kennisdeling en onderwijsontwikkeling plaatsvindt in samenwerking met de zorgpraktijk. Dit kan per onderwijsknooppunt verschillen.

Onderwijsontwikkeling over kpz vindt altijd plaats i.s.m. de zorgpraktijk (ervaringsdeskundigen + zorgprofessionals).

Verschillende samenkomsten om kennis te delen en huidige scholingen te updaten.

Behaald

2.4.7. Het onderwijsknooppunt maakt gebruik van bestaande fysieke structuren binnen de consortiumregio in de samenwerking met de praktijk.

Bestaande fysieke structuren ten aanzien van de zorgpraktijk zijn per onderwijsknooppunt in kaart gebracht en worden ingezet.

Ja. Ambassadeur maakt gebruik van bestaande structuren zoals het NIK en contact met de 3 opleidingscoördinatoren.

In Q4 is gewerkt aan een opzet/structuur om het onderwijsknooppunt KPZ vast te borgen bij de andere knooppunten.

Behaald