Dit dashboard is niet te bekijken op een mobiele telefoon. Probeer het op een tablet of desktop computer.

Bouwsteen

Verankering

Het onderwijsknooppunt is structureel onderdeel van het consortium.

Terug naar overzicht

CPZ Noord Holland/Flevoland

Rapportagemoment
Q4 2021

Op welke wijze kan elke bouwsteen verankerd worden voor de toekomst

Wie is verantwoordelijk voor het ambassadeurschap en voor het functioneren van het onderwijsknooppunt.

Op welke wijze wordt het fysieke onderwijsknooppunt gefinancierd- ambassadeur, bijeenkomsten, etc.

Op welke wijze wordt in samenspraak met andere onderwijsknooppunten zorg gedragen voor landelijke inbedding.

Hoe krijgt deze landelijke inbedding vorm.

Mijlpaal

Resultaat

Logboek/samenvatting

Status

2.1.4 Het ontwerp wordt per kwartaal geëvalueerd op basis van het dashboard

Per kwartaal wordt het onderwijsknooppunt op basis van het digitaal ontwerp geëvalueerd. Q4 2021 is ingevuld

Dasboard wordt gebruikt voor o.a. maken van jaarplan

Behaald

2.2.3 Vanuit het onderwijsknooppunt is aan de onderwijsinstellingen gecommuniceerd wat men van het onderwijsknooppunt kan verwachten en wat het digitaal platform te bieden heeft.

Onderwijsknooppunt vast onderdeel in het consortium en de kerngroep

Onderwijsknooppunt is bekend bij het consortium en er wordt samengewerkt

Behaald

2.2.4 Binnen het onderwijsknooppunt vinden activiteiten plaats waarbinnen samenwerking gestimuleerd wordt, kennis en materialen gedeeld worden en innovatie plaatsvindt.

Bijeenkomsten hebben een plek in jaarplan en worden gepland voor 2022

Behaald

2.3.5. Het is duidelijk welke meerwaarde stakeholders toekennen aan de ambassadeur(s)

Het onderwijsknooppunt is structureel onderdeel van het consortium.
Onbekend

2.3.6 de ambassadeurs worden (h)erkend en geraadpleegd binnen het onderwijsknooppunt als ook in het consortium palliatieve zorg

de ambassadeurs zijn bekend in het onderwijsknooppunt en consortium

we zijn als ambassadeurs zichtbaar bij de contactpersonen en consortium. continue aandacht en opname in jaarplan 2022

Op schema

2.4.5 In het onderwijsknooppunt vinden aantoonbaar ontmoetingen plaats, waarin kennisdeling en onderwijsontwikkeling plaatsvindt tussen onderwijsinstellingen met zorgpraktijk en onderzoek

Er vinden aantoonbaar ontmoetingen plaats, waarin kennisdeling en onderwijsontwikkeling plaatsvindt tussen onderwijsinstellingen met zorgpraktijk en onderzoek

vanuit consortium contact met lectoraten en verbinding hogescholen met onderzoeksvragen netwerken. jaarplan 2022 vervolg

Op schema

2.6.1 Het onderwijsknooppunt consolideert door middel van evaluatie de inhoud van de onderwijskaart op consortiumniveau

evaluatie van de inhoud onderwijskaart gerealiseerd

meegenomen in jaarplan 2022

Op schema