Dit dashboard is niet te bekijken op een mobiele telefoon. Probeer het op een tablet of desktop computer.

Bouwsteen

Verankering

Het onderwijsknooppunt is structureel onderdeel van het consortium.

Terug naar overzicht

CPZ Limburg Zuidoost-Brabant

Rapportagemoment
Q3 2021

Op welke wijze kan elke bouwsteen verankerd worden voor de toekomst

Wie is verantwoordelijk voor het ambassadeurschap en voor het functioneren van het onderwijsknooppunt.

Op welke wijze wordt het fysieke onderwijsknooppunt gefinancierd- ambassadeur, bijeenkomsten, etc.

Op welke wijze wordt in samenspraak met andere onderwijsknooppunten zorg gedragen voor landelijke inbedding.

Hoe krijgt deze landelijke inbedding vorm.

Mijlpaal

Resultaat

Logboek/samenvatting

Status

2.1.4 Het ontwerp wordt per kwartaal geëvalueerd op basis van het dashboard

Per kwartaal wordt het onderwijsknooppunt op basis van het digitaal ontwerp geëvalueerd.
Het onderwijsknooppunt is structureel onderdeel van het consortium.
Onbekend

2.2.3 Vanuit het onderwijsknooppunt is aan de onderwijsinstellingen gecommuniceerd wat men van het onderwijsknooppunt kan verwachten en wat het digitaal platform te bieden heeft.

Het onderwijsknooppunt is structureel onderdeel van het consortium.
Onbekend

2.2.4 Binnen het onderwijsknooppunt vinden activiteiten plaats waarbinnen samenwerking gestimuleerd wordt, kennis en materialen gedeeld worden en innovatie plaatsvindt.

Het onderwijsknooppunt is structureel onderdeel van het consortium.
Onbekend

2.3.5. Het is duidelijk welke meerwaarde stakeholders toekennen aan de ambassadeur(s)

Het onderwijsknooppunt is structureel onderdeel van het consortium.
Onbekend

2.3.6 de ambassadeurs worden (h)erkend en geraadpleegd binnen het onderwijsknooppunt als ook in het consortium palliatieve zorg

Het onderwijsknooppunt is structureel onderdeel van het consortium.
Onbekend

2.4.5 In het onderwijsknooppunt vinden aantoonbaar ontmoetingen plaats, waarin kennisdeling en onderwijsontwikkeling plaatsvindt tussen onderwijsinstellingen met zorgpraktijk en onderzoek

Het onderwijsknooppunt is structureel onderdeel van het consortium.
Onbekend

2.6.1 Het onderwijsknooppunt consolideert door middel van evaluatie de inhoud van de onderwijskaart op consortiumniveau

Het onderwijsknooppunt is structureel onderdeel van het consortium.
Onbekend