Dit dashboard is niet te bekijken op een mobiele telefoon. Probeer het op een tablet of desktop computer.

Bouwsteen

Behoefte, thema’s, plan

Per onderwijsknooppunt is op basis van de behoeften vanuit het onderwijs, praktijk en onderzoek – (eventueel gekoppeld aan thema’s) een meerjarenplan beschikbaar

Terug naar overzicht

Kenniscentrum Kinderpal. Zorg

Rapportagemoment
Q2 2021

Welke behoeften/ knelpunten/ uitdagingen zijn er binnen het consortium t.a.v. onderwijs – zorgpraktijk en onderzoek

Welke gezamenlijk thema(‘s) kunnen worden vastgesteld.
Welke hebben prioriteit

Kun je de relatie leggen met de bouwstenen uit het document.

Op welke manier wordt hieraan gewerkt (jaarplan/activiteitenplan)

Op welke wijze kun je bovenstaand werkend houden voor de toekomst.

Mijlpaal

Resultaat

Logboek/samenvatting

Status

2.1.3 Het ontwerp onderwijsknooppunt is door alle onderwijsknooppunten ingevuld met de stand van zaken tot en met juni 2020

De stand van zaken is voor de 1e keer ingevuld in het ontwerp onderwijsknooppunt

Mijlpaal behaald: stand van zaken is inmiddels 3 keer ingevuld.

Behaald

2.2.5 Binnen het onderwijsknooppunt is duidelijk wat stakeholders als meerwaarde zien binnen een onderwijsknooppunt waardoor verwachtingen en behoeften helder zijn.

Stakeholders hebben per onderwijsknooppunt aangegeven wat zij als meerwaarde zien en hoe dit met elkaar kan worden vormgegeven.

Stakeholders wisten het Kenniscentrum Kinderpal. Zorg (nu ook onderwijsknooppunt) al te vinden en erkennen de meerwaarde

Op schema

2.4.1. Er is inzichtelijk welke thema’s (vraagstukken en kansen) er leven binnen de onderwijsinstellingen per consortiumregio

Er is inzichtelijk welke thema’s (vraagstukken en kansen) er leven binnen de onderwijsinstellingen per consortiumregio. Deze zijn overzichtelijk bij elkaar gebracht en ingedeeld naar prioriteit.

In Q2 zijn wij opnieuw met de opleiders van hogescholen in gesprek gegaan waar wij gastlessen verzorgen.

Op schema

2.4.2 Er is een gezamenlijk (meer)jaarplan met activiteiten per onderwijsknooppunt consortiumregio dat wordt gedeeld met de andere regio’s

Per consortiumregio is een (meer)jaarplan met activiteiten per onderwijsknooppunt beschikbaar dat is samengesteld door onderwijs en waar mogelijk ook onderzoek en zorgpraktijk.

De landelijke werkagenda kinderpalliatieve zorg 2019-2021 vormt de basis voor ons meerjarenplan.

We werken nu hard aan de landelijke werkagenda 2022-2024 dat ons meerjarenplan zal vormen.

Behaald

2.4.3. Er wordt binnen de onderwijsknooppunten waar mogelijk samengewerkt op overkoepelende thema’s.

Binnen de onderwijsknooppunten zijn gezamenlijke vraagstukken / thema's gelokaliseerd waar men gezamenlijk aan kan en wil werken. Elk thema kent een eigenaar / trekker die eventueel wordt ondersteund door de ambassadeur

Samenwerking op overkoepelende thema's tussen onderwijsknooppunten. Bijv. voor benadering contactpersonen in onderwijs.

Op schema