Dit dashboard is niet te bekijken op een mobiele telefoon. Probeer het op een tablet of desktop computer.

Thema

Verbinding onderwijs-onderzoek-praktijk

De drie componenten onderwijs, onderzoek en zorgpraktijk werken samen op het gebied van de palliatieve zorg.

Terug naar overzicht

Limburg Zuidoost-Brabant

Rapportagemoment
Q2 2024

De opbrengsten van de samenwerking tussen onderwijsknooppunt en zorgpraktijk wordt samengebracht en zichtbaar gemaakt.

Er is een samenwerking met o.a. de opleiders in de zorgpraktijk.

De opbrengsten van de samenwerking tussen onderwijsknooppunt en onderzoek wordt samengebracht en zichtbaar gemaakt.

Er is een samenwerking met de lectoraten en practoraten en expertisecentra palliatieve zorg

De opbrengsten van de samenwerking tussen onderwijsknooppunt, zorgpraktijk en onderzoek wordt samengebracht en zichtbaar gemaakt.

Thema

Logboek

Status

1. De drie componenten onderwijs, onderzoek en zorgpraktijk werken samen op het gebied van de  palliatieve zorg.

De drie componenten onderwijs, onderzoek en zorgpraktijk werken samen op het gebied van de palliatieve zorg.
Onbekend