Dit dashboard is niet te bekijken op een mobiele telefoon. Probeer het op een tablet of desktop computer.

Thema

Onderwijsraamwerk

Het onderwijsknooppunt brengt het OWR onder de aandacht bij het onderwijs palliatieve zorg. Er wordt op landelijk niveau gedeeld hoe het OWR geïmplementeerd wordt/is.

Terug naar overzicht

Limburg Zuidoost-Brabant

Rapportagemoment
Q2 2024

Ambassadeurs hebben contact met onderwijsinstellingen

Mbo, hbo en wo kunnen aangeven op welke wijze het OWR 2.0 een plek krijgt in het curriculum

Mbo, hbo en wo kunnen aangeven op welke wijze zij ondersteund willen worden.

Thema

Logboek

Status

1. Het onderwijsknooppunt brengt het ORW onder de aandacht bij het onderwijs palliatieve zorg.

Het onderwijsknooppunt brengt het OWR onder de aandacht bij het onderwijs palliatieve zorg. Er wordt op landelijk niveau gedeeld hoe het OWR geïmplementeerd wordt/is.
Onbekend

2. Er wordt op landelijk niveau gedeeld hoe het ORW geïmplementeerd wordt/is.

Het onderwijsknooppunt brengt het OWR onder de aandacht bij het onderwijs palliatieve zorg. Er wordt op landelijk niveau gedeeld hoe het OWR geïmplementeerd wordt/is.
Onbekend