Dit dashboard is niet te bekijken op een mobiele telefoon. Probeer het op een tablet of desktop computer.

Thema

Deskundigheidsbevordering docenten

Het onderwijsknooppunt faciliteert deskundigheidsbevordering bij initieel onderwijs en bij- en nascholing. Zij bundelt en deelt expertise, good-practices en gastdocentschap.

Terug naar overzicht

Limburg Zuidoost-Brabant

Rapportagemoment
Q2 2024

Er is structureel deskundigheidsbevordering richting docenten initieel onderwijs.

Meerwaarde van de landelijke samenwerking op het vlak van deskundigheidsbevordering initieel onderwijs is duidelijk. 

Aanbieders en soorten bij-en nascholing ( waaronder de netwerken palliatieve zorg) zijn zichtbaar op regionaal en landelijk niveau.

Het onderwijsknooppunt kan snel inspringen op deskundigheidsbevorderingsvragen vanuit de praktijk.

Thema

Logboek

Status

1. Het onderwijsknooppunt faciliteert deskundigheidsbevordering bij initieel onderwijs en bij- en nascholing. Zij bundelt en deelt expertise, good-practices en gastdocentschap.

Het onderwijsknooppunt faciliteert deskundigheidsbevordering bij initieel onderwijs en bij- en nascholing. Zij bundelt en deelt expertise, good-practices en gastdocentschap.
Onbekend