Dit dashboard is niet te bekijken op een mobiele telefoon. Probeer het op een tablet of desktop computer.

Thema

Communicatie

Het onderwijsknooppunt is zichtbaar voor onderwijsinstellingen, zorgpraktijk, onderzoek en personen (waaronder patiënten en naasten) en sluit aan bij landelijke campagnes rond maatschappelijke bewustwording.

Terug naar overzicht

Limburg Zuidoost-Brabant

Rapportagemoment
Q2 2024

Er is een communicatieplan (regionaal als landelijk) dat wordt uitgevoerd waarin de doelstelling van het onderwijsknooppunt en voor wie zij bedoeld is helder wordt verwoord. (2 t/m 6)

De ambassadeurs van de onderwijsknooppunten zijn zichtbaar voor onderwijsinstellingen, onderzoek en zorgpraktijk.

De bestaande structuren binnen het consortium palliatieve zorg worden ingezet.

Het is duidelijk wat het onderwijsknooppunt wel en ook niet doet.

Er is overzicht naar de buitenwereld wie wat doet – consortium, onderwijsknooppunt, de netwerk coördinatoren etc.

Het is duidelijk wat de meerwaarde van het onderwijsknooppunt is.

Er wordt aangesloten bij de landelijke campagne(s)

Thema

Logboek

Status

1. Het onderwijsknooppunt is zichtbaar voor onderwijsinstellingen, zorgpraktijk, onderzoek en personen (waaronder patiënten en naasten) en sluit aan bij landelijke campagnes rond maatschappelijke bewustwording.

Het onderwijsknooppunt is zichtbaar voor onderwijsinstellingen, zorgpraktijk, onderzoek en personen (waaronder patiënten en naasten) en sluit aan bij landelijke campagnes rond maatschappelijke bewustwording.
Onbekend