Dit dashboard is niet te bekijken op een mobiele telefoon. Probeer het op een tablet of desktop computer.

Thema

Borging

De onderwijsknooppunten hebben een vaste plek binnen de consortia palliatieve zorg.

Terug naar overzicht

Limburg Zuidoost-Brabant

Rapportagemoment
Q2 2024

De onderwijsknooppunten hebben een vaste plek binnen de consortia en hun meerwaarde is helder.

De ureninvestering en activiteiten en opbrengsten onderwijsknooppunten zijn inzichtelijk.

De bestaande ondersteunende structuren die de activiteiten kunnen ondersteunen c.q. zouden kunnen overnemen, zijn in kaart gebracht.

Thema

Logboek

Status

1. De onderwijsknooppunten hebben een vaste plek binnen de consortia palliatieve zorg.

De onderwijsknooppunten hebben een vaste plek binnen de consortia palliatieve zorg.
Onbekend