Dit dashboard is niet te bekijken op een mobiele telefoon. Probeer het op een tablet of desktop computer.

Thema

Bijeenkomsten/ ontmoetingen

Het onderwijsknooppunt is een regionale ontmoetingsplek waar stakeholders die verbinding hebben met onderwijs en palliatieve zorg samen komt.

Terug naar overzicht

Limburg Zuidoost-Brabant

Rapportagemoment
Q2 2024

Onze stakeholders zijn bekend.

Stakeholders geven aan wat zij nodig hebben om optimaal te kunnen samen werken met het onderwijsknooppunt.

Stakeholders komen regelmatig samen en delen best practices en vraagstukken met elkaar waarbij de overlegvorm past bij de behoefte.

Samenwerking tussen wo en ambassadeurs krijgt in 2023 vorm, verwachtingen zijn helder.  Overdracht van project vindt in oktober 2023 plaats.

Thema

Logboek

Status

1. Het onderwijsknooppunt is een regionale ontmoetingsplek waar stakeholders die verbinding hebben met onderwijs en palliatieve zorg samen komt.

Het onderwijsknooppunt is een regionale ontmoetingsplek waar stakeholders die verbinding hebben met onderwijs en palliatieve zorg samen komt.
Onbekend